Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Tình hình môi trường của các cụm công nghiệp trên địa bản tỉnh lâm đồng
Thông tin cụm công nghiệp
Thông tin chi tiết
Công ty chủ quản Loại hình hoạt động
Quản Trị SCT
không
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Quốc Yến
Bán buôn thực phẩm
Công Ty TNHH Đá ốp Lát Gia Hiệp - Bảo Nguyên
Khai khoáng, chế biến khoáng sản
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Inova Đà Lạt
Nông nghiệp công nghệ cao
Chi Nhánh Công Ty TNHH OLAM Việt Nam Tại Tỉnh Lâm Đồng
Thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phê
Công Ty Cổ Phần Hiệp Phú
Chế biến Bentonite
CÔNG TY CỔ PHẦN KUMNONG VIỆT NAM
Chế biến nông sản
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC ĐÀ LẠT
Sản xuất kinh doanh rau, củ, quả, đông lạnh
Công Ty TNHH Liên Doanh Kiến Quốc Vietcan
Trồng trọt, chế biến, sấy khô nông sản
Công Ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế
Sản xuất, kinh doanh rau, củ quả cấp đông
Công Ty Cổ Phần Lộc Bảo Sơn
Dạy nghề cho người khuyết tật
Chi Nhánh Tổng Công Ty May Nhà Bè - Công Ty Cổ Phần - Xí Nghiệp May Bảo Lộc
Sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu
Công Ty TNHH Quế Minh Bảo Lộc
Kinh doanh kho bãi bốc xếp hàng hóa
Công Ty TNHH Nguyễn Lương Thịnh
Chế biến suất ăn công nghiệp
Công Ty TNHH Xe Tơ - Dệt Lụa Hà Bảo
Sản xuất tơ xe và dệt lụa tơ tằm
Công Ty TNHH Thành Chí
Sản xuất sản phẩm gỗ tinh chế
Công Ty TNHH Trà Hùng Dung
Chế biến chè
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG TRẦN GIA PHÁT - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ LÂM ĐỒNG
Sản xuất gỗ công nghiệp
CÔNG TY TNHH HÙNG ANH BẢO LÂM
Sản xuất gạch bê tông, gạch không nung
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
Sản xuất rượu vang
CÔNG TY TNHH SỢI ĐÀ LẠT
Kéo sợi len lông cừu
CÔNG TY TNHH BONNIE FARM
Sản xuất hoa
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG ĐỈNH
Chế biến trà công nghệ cao
Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại V&R
Kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng và kho trung chuyển
Công ty Cổ phần Bê tông Đức Trọng
Bê tông nhựa nóng
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIỆT MỸ - CHI NHÁNH TAM BỐ DI LINH
Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
Công Ty TNHH MTV Hưng Thắng
Sản xuất gạch không nung
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MASCOPEX TẠI LÂM ĐỒNG
Chế biến cà phê nhân
Thông tin thực hiện các hồ sơ môi trường ban đầu của các cơ sở
Thông tin chi tiết
Công ty chủ quản Tên cơ sở Loại hình hoạt động
Công Ty TNHH Đá ốp Lát Gia Hiệp - Bảo Nguyên
Công Ty TNHH Đá ốp Lát Gia Hiệp - Bảo Nguyên Khai khoáng, chế biến khoáng sản
Chi Nhánh Công Ty TNHH OLAM Việt Nam Tại Tỉnh Lâm Đồng
Chi Nhánh Công Ty TNHH OLAM Việt Nam Tại Tỉnh Lâm Đồng Thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phê
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Inova Đà Lạt
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Inova Đà Lạt Nông nghiệp công nghệ cao
Công Ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế
Công Ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế Sản xuất, kinh doanh rau, củ quả cấp đông
Công Ty TNHH Liên Doanh Kiến Quốc Vietcan
063636515-636516 Trồng trọt, chế biến, sấy khô nông sản
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC ĐÀ LẠT
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC ĐÀ LẠT Sản xuất kinh doanh rau, củ, quả, đông lạnh
Công Ty TNHH Xe Tơ - Dệt Lụa Hà Bảo
Công Ty TNHH Xe Tơ - Dệt Lụa Hà Bảo Sản xuất tơ xe và dệt lụa tơ tằm
Công Ty TNHH Nguyễn Lương Thịnh
Công Ty TNHH Nguyễn Lương Thịnh Chế biến suất ăn công nghiệp
Công Ty TNHH Quế Minh Bảo Lộc
Công Ty TNHH Quế Minh Bảo Lộc Kinh doanh kho bãi bốc xếp hàng hóa
Chi Nhánh Tổng Công Ty May Nhà Bè - Công Ty Cổ Phần - Xí Nghiệp May Bảo Lộc
Chi Nhánh Tổng Công Ty May Nhà Bè - Công Ty Cổ Phần - Xí Nghiệp May Bảo Lộc Sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu
CÔNG TY TNHH HÙNG ANH BẢO LÂM
CÔNG TY TNHH HÙNG ANH BẢO LÂM Sản xuất gạch bê tông, gạch không nung
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG TRẦN GIA PHÁT - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ LÂM ĐỒNG
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG TRẦN GIA PHÁT - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ LÂM ĐỒNG Sản xuất gỗ công nghiệp
Công Ty TNHH Trà Hùng Dung
Công Ty TNHH Trà Hùng Dung Chế biến chè
CÔNG TY TNHH BONNIE FARM
CÔNG TY TNHH BONNIE FARM Sản xuất hoa
CÔNG TY TNHH SỢI ĐÀ LẠT
CÔNG TY TNHH SỢI ĐÀ LẠT Kéo sợi len lông cừu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIỆT MỸ - CHI NHÁNH TAM BỐ DI LINH
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIỆT MỸ - CHI NHÁNH TAM BỐ DI LINH Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
Công ty Cổ phần Bê tông Đức Trọng
Công Ty Cổ Phần Bê Tông Đức Trọng Bê tông nhựa nóng
Công Ty TNHH MTV Hưng Thắng
Công Ty TNHH Mtv Hưng Thắng Sản xuất gạch không nung
Thông tin thực hiện các hồ sơ tài nguyên nước của các cơ sở
Thông tin chi tiết
Công ty chủ quản Tên cơ sở Hồ sơ xin phép khai thác sử dụng nước mặt Hồ sơ cấp phép khai thác nước dưới đất Hồ sơ xin phép xả nước thải vào nguồn nước
Số hiệu Ngày cấp Số hiệu Ngày cấp Số hiệu Ngày cấp
Chi Nhánh Công Ty TNHH OLAM Việt Nam Tại Tỉnh Lâm Đồng
Chi Nhánh Công Ty TNHH OLAM Việt Nam Tại Tỉnh Lâm Đồng 01-01-1970 68/GP-UBND 01-01-1970
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Inova Đà Lạt
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Inova Đà Lạt 01-01-1970 72/ GP -UBND & 10/GP/UBND 84/ GP-UBND
Công Ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế
Công Ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế 01-01-1970 05/GP-UBND 13/GP-UBND
Công Ty TNHH Liên Doanh Kiến Quốc Vietcan
063636515-636516 01-01-1970 37/GP-UBND 09/GP-UBND
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC ĐÀ LẠT
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC ĐÀ LẠT 01-01-1970 Số 34/ GP-UBND Số 30/ GP-UBND
Công Ty TNHH Xe Tơ - Dệt Lụa Hà Bảo
Công Ty TNHH Xe Tơ - Dệt Lụa Hà Bảo 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970
Công Ty TNHH Nguyễn Lương Thịnh
Công Ty TNHH Nguyễn Lương Thịnh 01-01-1970 12/ QGP- UBND 01-01-1970
CÔNG TY TNHH SỢI ĐÀ LẠT
CÔNG TY TNHH SỢI ĐÀ LẠT 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG 01-01-1970 23/ GP-UBND 85/ GP-UBND
Thông tin hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH của các cơ sở
Thông tin chi tiết
Công ty chủ quản Tên cơ sở Số hiệu Ngày cấp
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Inova Đà Lạt
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Inova Đà Lạt
Công Ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế
Công Ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế 68.000069.T
Công Ty TNHH Liên Doanh Kiến Quốc Vietcan
063636515-636516 1315/STNMT-MT
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC ĐÀ LẠT
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC ĐÀ LẠT 01-01-1970
Công Ty TNHH Nguyễn Lương Thịnh
Công Ty TNHH Nguyễn Lương Thịnh 893/STNMT - MT