Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Ngành Công Thương chủ động và tích cực tham gia chuyển đổi số ngành sản xuất hướng tới sản xuất thông minh

01/01/1970

Theo Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương; “Chuyển đổi số ngành sản xuất hướng tới sản xuất thông minh”. Đây là chủ đề của hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Cách mạng công nghiệp lần thứ...