Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Cụm CN Tam Bố (Xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng)

1. Quy hoạch, thành lập:

- Cụm công nghiệp Tam Bố, huyện Di Linh được bổ sung vào Quy hoạch theo Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Được phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND huyện Di Linh, diện tích 30 ha; trong đó: đất công nghiệp 22,01 ha, chiếm tỷ lệ 73,37%; còn lại 7,99ha đất khác (đất cây xanh 4,07 ha, đất giao thông 2,91 ha, đất trung tâm điều hành 0,69 ha và đất hạ tầng kỹ thuật 0,32 ha) chiếm 26,63%.

- Chưa được thành lập theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

2. Tình hình thu hút đầu tư vào CCN Tam Bố: hiện có 04 doanh nghiệp hiện hữu trong CCN trước khi CCN Tam Bố được bổ sung quy hoạch, diện tích 9,81ha, tỷ lệ lấp đầy 44,55%, diện tích đất công nghiệp còn lại tiếp tục cho thuê là 12,20ha, chiếm tỷ lệ 55,45%; tổng vốn đầu tư 43,605 tỷ đồng gồm:

(1) Xí nghiệp bê tông Đức Trọng (Xí nghiệp Hùng Vương), xây dựng trạm trộn bê tông nhựa nóng, diện tích thuê 2,3476 ha.

(2) Công ty phân bón Việt Mỹ, sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, diện tích thuê 4,9894 ha, vốn đầu tư 29,605 tỷ đồng.

(3) Công ty Cổ phần du lịch thương mại V&R, xây dựng các trạm nhiên liệu tổng hợp xăng dầu, khí hóa lỏng và kho trung chuyển, diện tích thuê 0,2557 ha.

(4) Công ty TNHH Tre Di Linh, sản xuất ván tre, diện tích thuê 2,2134 ha, vốn đầu tư 14 tỷ đồng.

Danh sách doanh nghiệp tại Cụm CN Tam Bố.

1. Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại V&R

Mã số thuế: 5800425586

Huyện/ Thành phố: Thành phố Đà Lạt

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Đặng Duy Hà

Địa chỉ: Số 156, quốc lộ 20B - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Tam Bố

Cập nhập: 18-03-2020

2. Công ty Cổ phần Bê tông Đức Trọng

Mã số thuế: 5801348510

Huyện/ Thành phố: Huyện Di Linh

Ngày thành lập: 08-01-2017

Người đại diện: Phạm Thị Thanh Phương

Địa chỉ: Mỏ Đá Hùng Vương, Thôn Hiệp Thành 2, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Tam Bố

Cập nhập: 18-03-2020

3. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIỆT MỸ - CHI NHÁNH TAM BỐ DI LINH

Mã số thuế: 0308295740-002

Huyện/ Thành phố: Huyện Di Linh

Ngày thành lập: 11-08-2010

Người đại diện: Trương Thị Kim Soan

Địa chỉ: Thôn Hiệp Thành 2, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh

Cụm công nghiệp: Cụm CN Tam Bố

Cập nhập: 18-03-2020