Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Cụm CN Phát Chi (Xã Phát Chi, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng)

1. Quy hoạch, thành lập:

- Cụm công nghiệp Phát Chi, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 26/04/2006 và điều chỉnh tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 24/03/2009 với quy mô diện tích 26,4 ha.

- Được điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND thành phố Đà Lạt, tổng diện tích đất 19,232 ha; trong đó: đất công nghiệp 18,28ha, chiếm 95,06%; còn lại 0,95ha đất khác (đất giao thông, cây canh) chiếm 4,94%.

- Được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tại Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 13/5/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng và điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 với tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng 41 tỷ đồng, giao Trung Phát triển quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư.

- Được thành lập theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

2. Tình hình thu hút đầu tư vào CCN Phát Chi: đã thu hút được 04 nhà đầu tư, diện tích đất cho thuê 16,5259 ha, tỷ lệ lấp đầy 100%[1], tổng vốn đầu tư 722,62 tỷ đồng và 2.500.000 USD gồm:

(1) Công ty TNHH Bonnie Farm sản xuất hoa là doanh nghiệp có trước khi lập Quy hoạch, diện tích đất thuê 1,6 ha, vốn đầu tư 2.500.000 USD.

(2) Công ty CP thực phẩm Lâm Đồng sản xuất rượu vang, diện tích đất thuê sau khi điều chỉnh 5,4419 ha, vốn đầu tư 42,7 tỷ đồng;

(3) Công ty TNHH Sợi Đà Lạt, nhà máy kéo sợi len lông cừu, diện tích đất thuê 6,154 ha, vốn đầu tư 664,92 tỷ đồng;

 (4) Công ty CP Long Đỉnh, chế biến trà công nghệ cao, diện tích đất thuê 3,33 ha, vốn đầu tư 15 tỷ đồng.

 

[1] Diện tích đất công nghiệp CCN Phát Chi là 18,2814 ha, đã cho thuê 16,5259 ha còn lại 1,7551ha là đất rừng trồng (thuộc một phần của các lô A11 đến lô A15) không tác động đến dùng để giữ cảnh quan môi trường chung tại khu vực này, do vậy tỷ lệ lấp đầy CCN là 100%.

Danh sách doanh nghiệp tại Cụm CN Phát Chi, Đà lạt.

1. CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5800408245

Huyện/ Thành phố: Thành phố Đà Lạt

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Vũ Đình Hải Dương

Địa chỉ: Số 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Cụm công nghiệp: Cụm CN Phát Chi

Cập nhập: 18-03-2020

2. CÔNG TY TNHH SỢI ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801344315

Huyện/ Thành phố: Thành phố Đà Lạt

Ngày thành lập: 08-06-2017

Người đại diện: Alessandro Di Palma

Địa chỉ: Lô A8 Cụm Công nghiệp Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Phát Chi

Cập nhập: 18-03-2020

3. CÔNG TY TNHH BONNIE FARM

Mã số thuế: 5800000840

Huyện/ Thành phố: Thành phố Đà Lạt

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Chang Juei Yen

Địa chỉ: Lô A13 Cụm CN Phát Chi, Thôn Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Phát Chi

Cập nhập: 18-03-2020

4. CÔNG TY CỔ PHẦN LONG ĐỈNH

Mã số thuế: 5800799006

Huyện/ Thành phố: Lâm Hà

Ngày thành lập: 09-03-2009

Người đại diện: Hồ Tất Và

Địa chỉ: Thôn Phúc Tân, Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà

Cụm công nghiệp:

Cập nhập: 18-03-2020