Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Cụm CN Lộc Thắng (Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng)

- Cụm công nghiệp Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm được UBND tỉnh phê duyệt phê duyệt Quy hoạch tại Quyết định số 174/2004/QĐ-UB ngày 17/9/2004 với tổng diện tích: 34,9ha.

- Được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Lộc Thắng” tại Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 cho DNTN Đại Đức (nay đổi tên thành Công ty TNHH Đại Đức) đầu tư dự án xây dựng hạ tầng CCN Lộc Thắng, quy mô dự án 27,186 ha (đã trừ diện tích các doanh nghiệp đang đầu tư và khu dân cư liền kề CCN), diện tích đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp là 19 ha.

- Được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 12/02/2019, tổng diện tích 32,29 ha; trong đó: đất công nghiệp 23,45 ha, chiếm 72,63%; còn lại 8,84ha đất khác (đất cây xanh 3,9395 ha, đất giao thông 3,6367 ha, đất hành chính, dịch vụ 0,7346 ha và đất hạ tầng kỹ thuật 0,5271 ha) chiếm 27,37%.

- Được UBND tỉnh Lâm Đồng thành lập CCN Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm tại Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 10/01/2020, diện tích 32,29 ha.

- Tình hình thu hút đầu tư vào CCN

Có 05 doanh nghiệp đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trong CCN Lộc Thắng diện tích thuê đất là 11,9898 ha, tỷ lệ lấp đầy 49,67%, tổng vốn đầu tư 96,5 tỷ đồng gồm 03 đơn vị đã đầu tư ngoài diện tích đất UBND tỉnh giao Công ty TNHH Đại Đức làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuận CCN Lộc Thắng là:

+ Công ty TNHH trà Hùng Dung (cơ sở Đinh Thị Kim Dung), đầu tư nhà máy chế biến chè, diện tích 1,5 ha, vốn đầu tư 2 tỷ đồng;

+ Chi nhánh Công ty Phước Thái, ngành nghề kinh doanh chế biến chè: diện tích 2,5762 ha, vốn đầu tư 20 tỷ đồng;

+ DNTN Hùng Anh, đầu tư nhà máy sản xuất gạch bê tông, gạch không nung, diện tích 3,2102 ha, vốn đầu tư 29,5 tỷ đồng.

Có 02 đơn vị đầu tư, thực hiện dự án trong phạm vi diện tích đất UBND tỉnh giao Công ty TNHH Đại Đức làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuận CCN Lộc Thắng là:

+ Công ty TNHH TMDVXD Trần Gia Phát sản xuất gỗ công nghiệp, diện tích 2,173 ha, vốn đầu tư 36 tỷ đồng.

+ DNTN Xuân Vinh đầu tư nhà máy chế biến cà phê công nghiệp, diện tích 2,53 ha, vốn đầu tư 9 tỷ đồng.

Ngoài ra, hiện có 08 đơn vị đăng ký đầu tư thực hiện dự án tại CCN Lộc Thắng gồm:

+ Công ty TNHH CB&KD cà phê Bảy Thủy với diện tích là 0,765 ha.

+ Công ty TNHH Nông Phát Hưng Lộc xây dựng nhà máy ươm tơ, diện tích 3,2ha.

+ Công ty TNHH cà phê, phân bón Phúc Lộc xây dựng nhà máy sản xuất phân bón, diện tích 1,7 ha.

+ DNTN Mỹ Trác xây dựng nhà máy sản xuất phục tùng ô tô, diện tích 1,3 ha.

+ Công ty TNHH Ninh Hải Đạo xây dựng nhà máy sản xuất tằm giống, diện tích 1 ha.

+ Cơ sở sản xuất nước sạch Tường Vi xây dựng nhà máy nước tinh khiết, diện tích 1,2 ha.

+ Công ty TNHH TS Food xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm, diện tích 0,33 ha.

+ Công ty TNHH ong mật Tracybee xây dựng nhà máy chế biến, đóng gói thực phẩm, diện tích 0,33 ha.

Danh sách doanh nghiệp tại Cụm CN Lộc Thắng.

1. Công Ty TNHH Trà Hùng Dung

Mã số thuế: 5801219064

Huyện/ Thành phố: Huyện Bảo Lâm

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Đinh Thị Kim Dung

Địa chỉ: Số 47 Lạc Long Quân - Thị trấn Lộc Thắng - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Lộc Thắng

Cập nhập: 18-03-2020

2. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG TRẦN GIA PHÁT - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 0305651479-001

Huyện/ Thành phố: Huyện Bảo Lâm

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Trần Mạnh Hà

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Lộc Thắng, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, Vietnam

Cụm công nghiệp: Cụm CN Lộc Thắng

Cập nhập: 18-03-2020

3. CÔNG TY TNHH HÙNG ANH BẢO LÂM

Mã số thuế: 5800310680

Huyện/ Thành phố: Huyện Bảo Lâm

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Lê Mạnh Hùng

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lộc Thắng, Tổ 2, Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Lộc Thắng

Cập nhập: 18-03-2020