Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Cụm CN Lộc Phát (Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng)

1. Quy hoạch, thành lập:

- Cụm công nghiệp Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 18/4/2006; được điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của UBND thành phố Bảo Lộc, với tổng diện tích 34,7 ha; trong đó: đất công nghiệp 23,4 ha, chiếm 62,57%; còn lại 14 ha đất khác (đất giao thông 5,71 ha, đất dự phòng khác 2,03 ha) chiếm 37,43%.

- Được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 với tổng vốn đầu tư 143,516 tỷ đồng. UBND thành phố Bảo Lộc giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bảo Lộc làm chủ đầu tư;

- Được thành lập tại Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng, quy mô 37,4 ha.

- Hoạt động theo quy chế quản lý và đầu tư CCN dịch vụ Lộc Phát được UBND thành phố Bảo Lộc ban hành tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015.

2. Tình hình thu hút đầu tư vào CCN Lộc Phát: đã thu hút 06 dự án đầu tư vào CNN, diện tích đất cho thuê là 5,31 ha, tỷ lệ lấp đầy 22,67%, diện tích đất công nghiệp còn lại tiếp tục cho thuê là 18,09ha, chiếm tỷ lệ 77,33%; tổng vốn đăng ký đầu tư 116,57 tỷ đồng gồm:

(1) Công ty TNHH Nguyễn Lương Thịnh cung cấp suất ăn công nghiệp, diện tích thuê 0,2889 ha, tổng vốn đăng ký thực hiện 6,5 tỷ đồng;

(2) Công ty TNHH Lộc Bảo Sơn - dạy nghề cho người khuyết tật, diện tích thuê 0,813 ha, tổng vốn đăng ký thực hiện 9,45 tỷ đồng;

(3) Công ty TNHH xe tơ - dệt lụa Hà Bảo sản xuất chế biến tơ xe và dệt lụa tơ tằm, diện tích thuê 0,5176 ha, tổng vốn đăng ký thực hiện 30 tỷ đồng;

(4) Công ty CP may Nhà Bè sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu, diện tích thuê theo GCN đầu tư 3,24 ha, tổng vốn đăng ký thực hiện 56,3 tỷ đồng (3,0567 ha nằm trong CCN, 0,1863 ha nằm ngoài CCN);

(5) Công ty TNHH Quế Minh Bảo Lộc kinh doanh kho bãi bốc xếp hàng hóa, diện tích thuê 0,2210 ha, tổng vốn đăng ký thực hiện 4,256 tỷ đồng;

(6) Công ty TNHH Thành Chí sản xuất sản phẩm gỗ tinh chế, diện tích thuê 0,4087 ha, tổng vốn đăng ký thực hiện 10,06 tỷ đồng (mới đền bù được 0,2225 ha).

Danh sách doanh nghiệp tại Cụm CN Lộc Phát.

1. Công Ty Cổ Phần Lộc Bảo Sơn

Mã số thuế: 5801164094

Huyện/ Thành phố: Thành phố Bảo Lộc

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng

Địa chỉ: Số 78 Phạm Ngọc Thạch - Phường Lộc Phát - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Lộc Phát

Cập nhập: 18-03-2020

2. Chi Nhánh Tổng Công Ty May Nhà Bè - Công Ty Cổ Phần - Xí Nghiệp May Bảo Lộc

Mã số thuế: 0300398889-010

Huyện/ Thành phố: Thành phố Bảo Lộc

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Tạ Thanh Long

Địa chỉ: Số 54, Phạm Ngọc Thạch - Phường Lộc Phát - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Lộc Phát

Cập nhập: 18-03-2020

3. Công Ty TNHH Quế Minh Bảo Lộc

Mã số thuế: 5801296157

Huyện/ Thành phố: Thành Phố Bảo Lộc

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Phan Văn Minh

Địa chỉ: Công Ty TNHH Quế Minh Bảo Lộc

Cụm công nghiệp: Cụm CN Lộc Phát

Cập nhập: 18-03-2020

4. Công Ty TNHH Nguyễn Lương Thịnh

Mã số thuế: 5800502262

Huyện/ Thành phố: Thành phố Bảo Lộc

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Nguyễn Văn Hoàn

Địa chỉ: Số 80, Phạm Ngọc Thạch - - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Lộc Phát

Cập nhập: 18-03-2020

5. Công Ty TNHH Xe Tơ - Dệt Lụa Hà Bảo

Mã số thuế: 5800594168

Huyện/ Thành phố: Thành phố Bảo Lộc

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Hà Thị Hoa

Địa chỉ: Khu 8, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Lộc Phát

Cập nhập: 18-03-2020

6. Công Ty TNHH Thành Chí

Mã số thuế: 5800654113

Huyện/ Thành phố: Thành Phố Bảo Lộc

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Trần Sách Đoan

Địa chỉ: Số 100, Lý Thường Kiệt - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Cụm công nghiệp:

Cập nhập: 18-03-2020