Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Cụm CN Ka Đô (Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng)

1. Quy hoạch, thành lập:

- Cụm công nghiệp Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 132/2005/QĐ-UBND ngày 04/7/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng với tổng diện tích 47,2 ha; trong đó: đất công nghiệp 37,4 ha, chiếm 79,24%; còn lại 9,8ha đất khác (đất xây dựng khu trung tâm điều hành và dịch vụ công cộng là 0,62 ha, đất khu đầu mối hạ tầng là 1,78 ha, đất đường giao thông là 4,12 ha, Đất trồng cây xanh là 1,98 ha, đất công nhân và tái định cư 1,3 ha) chiếm 20,76%.

- Được thành lập theo Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

2. Tình hình thu hút đầu tư vào CCN Ka Đô: đã thu hút đầu tư 03 dự án có vốn đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động tại CCN, diện tích đất cho thuê 9,66 ha, tỷ lệ lấp đầy 25,83%, diện tích đất công nghiệp còn lại tiếp tục cho thuê là 27,74ha, chiếm tỷ lệ 74,17%; tổng vốn đầu tư 10.350.000 USD gồm:

(1) Cty TNHH Asuzac Đà Lạt sản xuất kinh doanh rau, củ, quả, đông lạnh, diện tích thuê 3,70361 ha, tổng vốn đầu tư 4.500.000 USD;

(2) Cty TNHH Thụy Hồng quốc tế: sản xuất, kinh doanh rau, củ quả cấp đông, diện tích thuê 3,19639 ha, tổng vốn đầu tư 3.850.000 USD;

(3) Cty TNHH Kiến quốc Vietcan: trồng trọt, chế biến, sấy khô nông sản, diện tích thuê 2,761 ha, tổng vốn đầu tư 2.000.000 USD.

Danh sách doanh nghiệp tại Cụm CN Ka Đô.

1. CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5800419159

Huyện/ Thành phố: Huyện Đơn Dương

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: AKIHIKO OMORI

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Ka Đô - Xã Ka Đô - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Ka Đô

Cập nhập: 18-03-2020

2. Công Ty TNHH Liên Doanh Kiến Quốc Vietcan

Mã số thuế: 5800427544

Huyện/ Thành phố: Huyện Đơn Dương

Ngày thành lập: 11-05-2014

Người đại diện: Hoàng Tuấn

Địa chỉ: Thôn Nam Hiệp - Xã Ka Đô - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Ka Đô

Cập nhập: 18-03-2020

3. Công Ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế

Mã số thuế: 5800409979

Huyện/ Thành phố: Huyện Đơn Dương

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Phan Thị Cam Tuyền

Địa chỉ: Thôn Nam Hiệp - Xã Ka Đô - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Ka Đô

Cập nhập: 29-06-2020