Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Cụm CN Gia Hiệp (Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng)

1. Quy hoạch, thành lập:

- Cụm công nghiệp Gia Hiệp, huyện Di Linh được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 271/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 với quy mô diện tích là 57 ha; được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tại Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 với tổng vốn đầu tư là 69,62 tỷ đồng;

- Được điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích 21,74 ha, trong đó: đất công nghiệp 17,2 ha, chiếm 79,12%; còn lại 4,54 ha đất khác (đất trung tâm điều hành 0,23 ha, đất hạ tầng kỹ thuật 0,22 ha, đất cây xanh 2,17 ha, đất giao thông 1,89 ha) chiếm 20,88%.

- Được thành lập theo Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

2. Tình hình thu hút đầu tư vào CCN: thu hút 05 dự án hoạt động trong CCN, diện tích đất cho thuê 17,2 ha, tỷ lệ lấp đầy 100%, tổng vốn đầu tư khoảng 419,1 tỷ đồng và 6.480.000 USD gồm:

(1) Công ty TNHH Olam Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng, ngành nghề kinh doanh thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phê, tổng vốn đăng ký thực hiện 89,103 tỷ đồng, diện tích đất thuê để thực hiện dự án 2,2045 ha.

(2) Công ty TNHH Nông nghiệp INOVA-Đà Lạt, ngành nghề kinh doanh nông nghiệp công nghệ cao, tổng vốn đăng ký thực hiện 6.000.000 USD, diện tích đất thuê để thực hiện dự án 9,7504 ha.

(3) Công ty TNHH đá ốp lát Gia Hiệp - Bảo Nguyên, ngành nghề kinh doanh khai khoáng, chế biến khoáng sản, tổng vốn đăng ký thực hiện 30 tỷ đồng, diện tích đất thuê để thực hiện dự án 0,8849 ha.

(4) Công ty CP Hiệp Phú, ngành nghề kinh doanh: chế biến Bentonite, tổng vốn đăng ký thực hiện 300 tỷ đồng, diện tích đất thuê để thực hiện dự án 3,5060 ha.

(5) Công ty TNHH Kum Nông, ngành nghề kinh doanh: chế biến nông sản, tổng vốn đăng ký thực hiện 480.000 USD, diện tích đất thuê để thực hiện dự án 0,8714 ha.

Danh sách doanh nghiệp tại Cụm CN Gia Hiệp.

1. Công Ty TNHH Đá ốp Lát Gia Hiệp - Bảo Nguyên

Mã số thuế: 5801042089

Huyện/ Thành phố: Huyện Di Linh

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Trương Công Nhân

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Gia Hiệp, thôn 7 - Xã Gia Hiệp - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Gia Hiệp

Cập nhập: 18-03-2020

2. Công Ty TNHH Nông Nghiệp Inova Đà Lạt

Mã số thuế: 5800186867

Huyện/ Thành phố: Huyện Di Linh

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Chu Mu Tung

Địa chỉ: Km 170 - QL 20 - Xã Gia Hiệp - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Gia Hiệp

Cập nhập: 18-03-2020

3. Chi Nhánh Công Ty TNHH OLAM Việt Nam Tại Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 6000346337-001

Huyện/ Thành phố: Huyện Di Linh

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Châu Văn Sĩ

Địa chỉ: Thôn 7 - Xã Gia Hiệp - Huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Gia Hiệp

Cập nhập: 19-03-2020

4. Công Ty Cổ Phần Hiệp Phú

Mã số thuế: 5800368994

Huyện/ Thành phố: Huyện Di Linh

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Gia Hiệp, thôn 7 - Xã Gia Hiệp - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Gia Hiệp

Cập nhập: 18-03-2020

5. CÔNG TY CỔ PHẦN KUMNONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 5801205495

Huyện/ Thành phố: Huyện Di Linh

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Trang Phương

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Gia Hiệp, thôn 7, Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Gia Hiệp

Cập nhập: 18-03-2020