Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Cụm CN Đinh Văn (Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng)

1. Quy hoạch, thành lập:

- Cụm công nghiệp Đinh Văn, huyện Lâm Hà được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng với quy mô diện tích 35 ha; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 với quy mô 34,365 ha; trong đó: đất công nghiệp 27,12 ha chiếm 78,90%; còn lại 7,25ha đất khác (đất trung tâm quản lý và dịch vụ công cộng 0,612 ha, đất giao thông 2,808 ha, đất khu kỹ thuật 0,93 ha và đất cây xanh 2,90 ha) chiếm 21,10%.

- Được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tại Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 với tổng mức đầu tư là 40,424 tỷ đồng, giao cho Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện làm chủ đầu tư.

- Chưa được thành lập theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

2. Tình hình thu hút đầu tư vào CCN Đinh Văn: hiện có 07 tổ chức, cá nhân thuê đất, diện tích đất cho thuê 16,61ha, tỷ lệ lấp đầy 61,27%; diện tích đất công nghiệp còn lại tiếp tục cho thuê là 10,50ha, chiếm 38,73%; tổng vốn đầu tư của 07 tổ chức, cá nhân là 575,76 tỷ đồng gồm:

(1) Công ty cổ phần MASCOPEX: UBND huyện Lâm Hà đã có văn bản đồng ý chấp thuận cho công ty thuê tại vị trí Khu A, diện tích 1,2795ha.

(2) Công ty TNHH MTV Nông Trang Sinh Phú: Thửa đất số 900, diện tích 0,9309ha. Quyết định thuê đất số 519/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng (hiện không hoạt động).

(3) Ông Lê Ngọc Quang: Sang nhượng từ Công ty Thái Hòa Lâm Đồng, tháng 11/2016. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 840 diện tích 0,7892ha thuộc khu E2 bản đồ quy hoạch (hiện không hoạt động).

(4) Công ty Đa Dâng: Nằm tại thửa đất số 841, diện tích 0,6529ha thuộc khu E2 bản đồ quy hoạch (hiện không hoạt động).

 (5) Công ty TNHH Thái Hòa Lâm Đồng: Hoạt động chính thức từ năm 2007. Ngành nghề kinh doanh: thu mua, chế biến, xuất nhập khẩu cà phê, sản xuất phân vi sinh. Vốn đầu tư 550,76 tỷ đồng. Ngừng hoạt động từ năm 2012. Diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hình thức thuê đất: 9,8797ha, thuộc khu E2 bản đồ quy hoạch. Trong đó diện tích trong quy hoạch cụm công nghiệp 7,06ha, diện tích còn lại 2,8197ha đất xây dựng nằm ngoài quy hoạch cụm công nghiệp (hiện ngưng hoạt động).

(6) Công ty TNHH MTV Hưng Thắng: Đang thực hiện xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại Khu B diện tích khoảng 3,66 ha, vốn đầu tư 25 tỷ đồng.

(7) Công ty TNHH Đình Tâm: đầu tư xưởng ươm tơ, dệt lụa, diện tích 2,24 ha. Hiện đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Danh sách doanh nghiệp tại Cụm CN Đinh Văn.

1. Công Ty TNHH MTV Hưng Thắng

Mã số thuế: 5801353687

Huyện/ Thành phố: Huyện Lâm Hà

Ngày thành lập: 10-05-2017

Người đại diện: Phan Đức Minh

Địa chỉ: Thôn Tân Lâm, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Cụm công nghiệp: Cụm CN Đinh Văn

Cập nhập: 18-03-2020

2. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MASCOPEX TẠI LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 4200236666-003

Huyện/ Thành phố: Lâm Hà

Ngày thành lập: 01-01-1970

Người đại diện: Ngô Tùng Quyền

Địa chỉ: Thôn Tân Lâm, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Cụm công nghiệp:

Cập nhập: 18-03-2020