Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

19-03-2020

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

 

Số/Ký hiệu

40/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành

13/05/2019

Ngày có hiệu lực

01/07/2019

Người ký

Nguyễn Xuân Phúc

Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định

Tiệp đính kèm

40-1.pdf
40-2.pdf 
40-signed.pdf
484-signed.pdf

Trích nguồn

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=197011