Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý chất thải và phế liệu

20-03-2020

Số/Ký hiệu

38/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành

24/04/2015

Ngày có hiệu lực

15/06/2015

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Về quản lý chất thải và phế liệu

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định

Tiệp đính kèm

38/2015/NĐ-CP

Trích nguồn

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179748