Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

20-03-2020

Số/Ký hiệu

19/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành

14/02/2015

Ngày có hiệu lực

01/04/2015

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định

Tiệp đính kèm

19/2015/NĐ-CP

Trích nguồn

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=179095