Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

20-03-2020

Số/Ký hiệu

18/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành

14/02/2015

Ngày có hiệu lực

01/04/2015

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định

Tiệp đính kèm

18/2015/NĐ-CP

Trích nguồn

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179051