Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Ngành Công Thương chủ động và tích cực tham gia chuyển đổi số ngành sản xuất hướng tới sản xuất thông minh

12-11-2019

Theo Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương; “Chuyển đổi số ngành sản xuất hướng tới sản xuất thông minh”. Đây là chủ đề của hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Industry 4.0 Summit 2019) do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan đã tổ chức trong tháng 10 năm 2019. Rất nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã tham gia Hội thảo. Ông Trần Việt Hòa – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ đại diện Bộ Công Thương đồng chủ trì Hội thảo. Trong bài phát biểu đề dẫn, TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam đã nêu ra định hướng các nội dung cho các diễn giả và đại biểu tham dự hội thảo trao đổi, đó là: (i) Tại sao các doanh nghiệp Việt Nam phải hướng tới sản xuất thông minh; (ii) “Sản xuất thông minh là gì”; (iii) Các doanh nghiệp Việt Nam cần gì để có thể chuyển đổi sang sản xuất thông minh; (iv) Quá trình chuyển đổi số của sản xuất thông minh tại Việt Nam sẽ diễn ra như thế nào?

Tiếp sau các bài trình bày của các doanh nghiệp, Hội thảo đã có phiên thảo luận với nội dung “Xây dựng doanh nghiệp sản xuất kỹ thuật số: Từ chiến lược tới hành động”. Trả lời câu hỏi trong thời gian tới, Việt Nam có nên triển khai xây dựng một bộ chỉ số dành riêng cho doanh nghiệp sản xuất Việt Nam hay tận dụng bộ chỉ số quốc tế hiện có? Trong khi hiện nay, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã tiến hành xây dựng bộ chỉ số đánh giá cho công nghiệp thông minh mang tính định hướng cho các doanh nghiệp sản xuất trong tiến trình số hóa hoạt động của mình. Ông Trần Việt Hòa cho rằng: “Trước hết, Bộ Công Thương cần thực hiện đánh giá Bộ chỉ số đánh giá cho công nghiệp thông minh mang tính định hướng cho các doanh nghiệp sản xuất trong tiến trình số hóa hoạt động của mình. Điều này là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Từ phía doanh nghiệp, kết quả đánh giá sẽ cung cấp một bức tranh toàn diện về hiện trạng doanh nghiệp so với các yêu cầu phát triển sản xuất thông minh. Từ phía đơn vị tư vấn và cung cấp giải pháp, kết quả này là thông tin đầu vào quan trọng hỗ trợ đơn vị tư vấn đưa ra phương án toàn diện và lộ trình hay cách đi phù hợp cho quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Từ phía cơ quan quản lý nhà nước, kết quả đánh giá là cơ sở quan trọng trong quá trình xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hướng tới sản xuất thông minh”.

Kết quả nghiên cứu của Bộ Công Thương cho thấy, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã tiến hành xây dựng bộ chỉ số đánh giá về mức độ sẵn sàng với công nghiệp 4.0 cho các doanh nghiệp. Ví dụ như: Singapore đã xây dựng Bộ chỉ số về mức độ sẵn sàng về sản xuất thông minh (Smart Industry Readiness Index) do tổ chức TUV SUV xây dựng; Indonesia có Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0); .. Hiệp hội Kỹ thuật Cơ khí của Đức (VDMA) đã phát triển bộ công cụ đánh giá online: Smart Industry 4.0 Readiness Online self – Check; PWC đã phát triển bộ công cụ The Industry 4.0 / Digital Operations Self Assessment; Tổ chức năng suất của Đài Loan (Ibench4.0); Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế có Tiêu chuẩn ISA95 – Enterprise- Control System Intergration; ... Như vậy, mỗi quốc gia và tổ chức, tùy thuộc vào mục tiêu và đối tượng áp dụng để xây dựng một Bộ chỉ số phù hợp.

Xây dựng bộ chỉ số của riêng Việt Nam là rất cần thiết. Tuy nhiên, thay vì bắt đầu xây dựng một bộ chỉ số hoàn toàn mới cho các doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ ưu tiên việc thử nghiệm áp dụng những bộ chỉ số và công cụ hiện có. Bộ chỉ số này khi áp dụng vừa phải phù hợp với điều kiện, trình độ phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam,vừa phải tương tích, tương đồng với các tiêu chuẩn của các quốc gia, tổ chức quốc tế.

Từ năm 2018 Bộ Công Thương phối hợp với UNDP tiến hành điều tra, khảo sát về mức độ sẵn sàng tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 của doanh nghiệp ngành Công Thương. Bên cạnh đó, với sự hợp tác cùng Tập đoàn Siemens, Hội đồng phát triển kinh tế Singapore (Economic Development Board – EDB) và một số đối tác, Bộ Công Thương sẽ thử nghiệm áp dụng bộ chỉ số Smart Industry Readiness Index của Singapore cho các doanh nghiệp Việt Nam.

"Song song với thử nghiệm trên diện rộng cho các doanh nghiệp trong các ngành, lĩnh vực khác nhau, quy mô và đặc thù khác nhau, Bộ Công Thương sẽ đánh giá và điều chỉnh những điểm chưa hợp lý để đảm bảo tính phù hợp của các Bộ chỉ số này đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Với sự chủ động, tích cực tham gia hợp tác của Bộ Công Thương và hỗ trợ từ phía các đối tác, chúng ta có thể lựa chọn, xây dựng được bộ chỉ số đánh giá phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam.” – Ông Trần Việt Hòa cho biết.