Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Biện pháp xử lý môi trường của các cụm công nghiệp tại Tỉnh Lâm Đồng
Biện pháp xử lý chất thải rắn sản xuất tại các cơ sở phát sinh
Thông tin chi tiết
Công ty chủ quản Biện pháp xử lý
Thuê đơn vị xử lý Biện pháp khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KUMNONG VIỆT NAM
x -
Công Ty TNHH Đá ốp Lát Gia Hiệp - Bảo Nguyên
x -
Chi Nhánh Công Ty TNHH OLAM Việt Nam Tại Tỉnh Lâm Đồng
x -
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Inova Đà Lạt
x -
Công Ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế
x -
Công Ty TNHH Liên Doanh Kiến Quốc Vietcan
x -
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC ĐÀ LẠT
x -
Công Ty TNHH Xe Tơ - Dệt Lụa Hà Bảo
x -
Công Ty TNHH Nguyễn Lương Thịnh
x -
Công Ty TNHH Quế Minh Bảo Lộc
x -
Chi Nhánh Tổng Công Ty May Nhà Bè - Công Ty Cổ Phần - Xí Nghiệp May Bảo Lộc
x -
Công Ty Cổ Phần Lộc Bảo Sơn
x -
CÔNG TY TNHH HÙNG ANH BẢO LÂM
x -
Công Ty TNHH Trà Hùng Dung
x -
CÔNG TY TNHH BONNIE FARM
x -
CÔNG TY TNHH SỢI ĐÀ LẠT
x -
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
x -
Công ty Cổ phần Bê tông Đức Trọng
x -
Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại V&R
x -
Công Ty TNHH MTV Hưng Thắng
x -
Biện pháp xử lý chất thải nguy hại các cơ sở
Thông tin
Công ty chủ quản Kho CTNH Thuê đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý
Có Không Có Không
Chi Nhánh Công Ty TNHH OLAM Việt Nam Tại Tỉnh Lâm Đồng
x x
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Inova Đà Lạt
x x
Công Ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế
x x
Công Ty TNHH Liên Doanh Kiến Quốc Vietcan
x x
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC ĐÀ LẠT
x x
Công Ty TNHH Xe Tơ - Dệt Lụa Hà Bảo
x x
Chi Nhánh Tổng Công Ty May Nhà Bè - Công Ty Cổ Phần - Xí Nghiệp May Bảo Lộc
x x
CÔNG TY TNHH HÙNG ANH BẢO LÂM
x x
CÔNG TY TNHH BONNIE FARM
x x
CÔNG TY TNHH SỢI ĐÀ LẠT
x x
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
x x
Công ty Cổ phần Bê tông Đức Trọng
x x
Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại V&R
x x
Công Ty TNHH MTV Hưng Thắng
x x
Các đơn vị đã có hệ thống xử lý nước thải
Thông tin chi tiết
Công ty chủ quản Hệ thống XLNT của cụm công nghiệp Hệ thống XLNT tại cụm cơ sở
Có Không Có Không
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Inova Đà Lạt
x x
Công Ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế
x x
Công Ty TNHH Liên Doanh Kiến Quốc Vietcan
x x
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC ĐÀ LẠT
x x
CÔNG TY TNHH SỢI ĐÀ LẠT
x x
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
x x